Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Arbeidstid i barneverninstitusjonene
Praktisering og regulering

Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen

Fafo-rapport 2015:01

Nettutgave

Forskningstema: Barnevern, Arbeidstid

Denne rapporten er sluttrapport fra prosjektet «Evaluering av medleverforskriften»,
som Fafo og AFI har utført på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet. Medleverordninger er arbeidstidsordninger
med utvidete arbeids- og friperioder, der de ansatte bor og lever sammen med barna
og ungdommene i barneverninstitusjonene. En hovedgrunn til å bruke slike ordninger
er positive behandlingsresultater i form av økt stabilitet og kontinuitet for barn og
ungdommer som har institusjonen som sitt hjem. Slike arbeidstidsordninger ble sommeren 2005 regulert ved en midlertidig forskrift. Forskriften åpner opp for arbeidstidsordninger
som går langt ut over arbeidsmiljølovens normalbestemmelser om arbeidstidens lengde og plassering. Prosjektet har undersøkt praktisering og regulering av forskjellige former for
turnus i barneverninstitusjonene. Rapporten viser at arbeidstidsordninger med utvidete
arbeidsperioder er blitt vanligere i landets barneverninstitusjoner.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20406

Spørreskjema