Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Evaluering av finansieringsordningen i barnevernet i Oslo kommune
Fafo-rapport 483
ISBN 82-7422-487-6
ISSN 0801-6143

2005

Nettutgave

(pdf 209k)

Rapporten tar for seg den nye finansieringsordningen for barnevernet i Oslo. Ordningen innebærer at budsjettet for plassering i barnevern-institusjoner nå er fordelt til bydelene, slik at bydelene selv kan vurdere om midlene fortsatt skal brukes til institusjonsplasseringer eller om hjelpetiltak i hjemmet i større grad skal vurderes. Barnevernsfaglig er det ønskelig at tiltaksbruken i større grad dreies mot hjelpetiltak i hjemmet. Rapporten vurderer om endringen av finansieringsordningen støtter opp om en slik ønsket utvikling, og hva ved ordningen som eventuelt motvirker dette.

Ordrenummer:

483