Fagforbundets ungdomsbarometer 2017

Fafo-rapport 2017:32
ISBN 978-82-324-0402-5 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0403-2 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 54 s, kr 254, Ordrenr 20640

I denne rapporten presenteres resultatene fra Fagforbundets ungdomsbarometer 2017. Her setter vi søkelyset på hva ungdom mellom 16 og 25 år mener og tror om yrkesvalg og sin egen framtid som arbeidstakere, hvordan de mener arbeidslivet bør fungere, hvordan de ser på fagforeningsmedlemskap og hva de synes om likestilling i arbeidsmarkedet. Videre undersøkes ungdommens interesse for samfunnsspørsmål, hvilke politiske saker som engasjerer og de unges tillit til samfunnsinstitusjoner og folk generelt. I rapporten benytter vi oss av en representativ undersøkelse til ungdom mellom 16 og 25 år og kvalitative intervjuer med ungdom på skole, i studier eller i jobb.

254,00 kr

254,00 kr

Ordrenummer:

20640