Forretningsbasert regnskap i staten
Erfaringer og holdninger

Fafo-rapport 2008:30
ISBN 978-82-7422-640-1
ISSN 0801-6143

2008, 98 s

Nettutgave

(pdf 2,2MB)

I 2005 ble ti virksomheter i statsforvaltningen innlemmet i et pilotprosjekt for utprøving av forretningsbasert regnskap. I denne rapporten undersøker vi hvilke erfaringer ledere og tillitsvalgte har med det nye regnskapssystemet. Vi ser blant annet på om dette har endret virksomhetsstyringen og beslutningsstrukturen i virksomhetene. Rapporten inngår i et større forskningsprosjektet om utvikling av økonomistyringssystemer i offentlig sektor.

Ordrenummer:

20072