Fafo-rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Din handlekurv

Antall Pris Totalsum
0,00 kr
Gå til betaling
Handlekurven er tom
Jeg følte det var min dag
Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006–2008

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård

Fafo-rapport 2009:18

Nettutgave

Forskningstema: Integreringstiltak for innvandrere , Det flerkulturelle samfunnet

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli, Kaja Reegård

I 2007 ble ordningen med statsborgerseremonier innført i Norge. Dette innebærer at alle som innvilges norsk statsborgerskap blir invitert til å delta i en frivillig seremoni med troskapsløfte. Med denne rapporten ønsker vi å styrke kunnskapsgrunnlaget om hvem som deltar og ikke deltar i disse statsborgerseremoniene. Videre undersøkes hvilke faktorer som påvirker og fremmer deltakelse i disse seremoniene blant nye norske statsborgere. I siste del av rapporten diskuteres tiltak for å øke deltakelsen og realistiske mål for dette arbeidet i årene fremover. Studien bygger på en kombinasjon av registerdata, intervjuer med målgruppen og med fylkesmannsembetene som har ansvar for å arrangere seremoniene.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20108