Renholdsbransjen sett nedenfra

Fafo-rapport 2018:26
ISBN 978-82-324-0457-5 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0458-2 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 113 , kr 263,- Ordrenr 20675

(pdf 803 kB)

I september 2011 ble deler av renholdsoverenskomsten allmenngjort, og i september 2012 ble Godkjennings-ordningen i renholdsbransjen innført. Tiltakene ble iverksatt for å rydde opp i en bransje som over tid hadde slitt med useriøse aktører. I denne rapporten undersøker vi om tiltakene har hatt betydning for lønns- og arbeidsvilkår i bransjen. Bildet som tegnes er ikke entydig. Tidspresset er fortsatt en utfordring, men lønnsutviklingen i bransjen gir grunn til optimisme.

263,00 kr

263,00 kr

Ordrenummer:

20675