Samarbeid gjør sterk?
Ledelse og demokrati i kooperative bedrifter

Leif Moland

Fafo-rapport 093

Nettutgave

Forskningstema: Arbeidsmiljø

Forskere på Fafo: Leif E.Moland

Utgitt: 1989 Id-nr.: 093