logo fafo 194x64
Evaluering av ALLEMED – et verktøy for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter

Ordrenummer:

10298

Jon Helgheim Holte

Fafo-notat 2019:08
ISSN 0804-5135

2019

(pdf 371 kB)

ALLEMED er et dialogverktøy, som er utviklet av NDFU, for å hjelpe frivillige organisasjoner og kommuner i arbeidet med å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter. I løpet av høsten 2018 og våren 2019 har ALLEMED-verktøyet blitt introdusert i 40 pilotkommuner fordelt over hele landet. Dette notatet dokumenterer hvordan pilotkommunene arbeidet med å legge til rette for at alle barn og unge kan delta i fritidsaktivitet før ALLEMED-verktøyet ble introdusert, og hvordan deltakerne på dugnadene opplever at ALLEMED-verktøyet fungerer. Resultatene fra undersøkelsen indikerer at ALLEMED-verktøyet kan være nyttig for kommunenes arbeid med å legge til rette for at alle barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter, men det gjenstår fortsatt å se om det faktisk bidrar til å skape reelle endringer som til syvende og sist resulterer i at færre barn og unge hindres fra å delta i fritidsaktiviteter som følge av økonomiske forhold.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B