Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016
Rapportserie om varsling og ytring

Fafo-rapport 2016:33
ISBN 978-82-324-0324-0
ISSN 2387-6859

2016

(pdf 841 kB)

Opplever ansatte å kunne ytre seg fritt? Hvor mange arbeidstakere varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? Dette er temaet for tre undersøkelser om ytringsfrihet og varsling på norske arbeidsplasser.

I 2010 ble det gjennomført en stor undersøkelse blant norske arbeidstakere om ytringsfrihet og varsling. Våren 2016 gjennomførte Fafo en ny og bred undersøkelse. I denne rapporten ser vi på om klimaet for varsling og ytringsfrihet på arbeidsplassene har endret seg i løpet av disse årene.