Konferansepapere

Rapportsøk

Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment

T. Midtsundstad og R.A. Nielsen

2018 Forskningstema: Seniorpolitikk, Livslang læring

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen