logo fafo 194x64
Ringer i Vannet
NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ordrenummer:

20428

Magne Bråthen og Lise Lien

Fafo-rapport 2015:23

ISBN 978-82-324-0209-0 (papirutgave)

ISBN 978-82-324-0210-6 (nettutgave)

ISSN 0801-6143

2015, 70 s, kr 220,- Ordrenr 20428

Nettutgave

(pdf 1,7 MB)

NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn tidligere. I prosjektet legges det til rette for et mer forpliktende samarbeid mellom attføringsbedrifter og arbeidsgivere, og samtidig legges det vekt på arbeidsgivernes behov for arbeidskraft. I rapporten beskrives metoden som benyttes og hvilke elementer som kan ha verdi for det videre arbeidet med å få personer utenfor arbeidsstyrken over i relevante og langsiktige ansettelsesforhold.
220,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi

Fafo Borggt2B