Fafo

Fafo søker administrasjonssjef

Fafo illustrasjon some

Vi søker en erfaren leder som vil være med å videreutvikle instituttet generelt og instituttets administrasjon spesielt. Administrasjonssjefen inngår i Fafos ledelse, og vil organisere den forskningsfaglige støtten. Du vil få ansvar for et team bestående av seks ansatte, samt være en sentral rådgiver for daglig leder og den øvrige instituttledelsen.

Dette er jobben for deg som ønsker:

 • spennende og varierte oppgaver, med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • gode muligheter til å ta egne initiativer og være med å videreutvikle instituttet.
 • et aktivt, sosialt og engasjert arbeidsmiljø preget av korte avstander og en uformell tone.
 • fleksibel arbeidstid og gode lønns-, velferds- og pensjonsordninger.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for planleggingen og gjennomføringen av administrative tjenester.
 • Initiere forbedrings- og utviklingsprosesser innenfor det administrative området.
 • Personalansvar for instituttets administrative medarbeidere.
 • Overordnet ansvar for Fafos HR- og HMS-arbeid.
 • Bidra i organisasjonsutvikling og øvrig strategisk arbeid ved instituttet.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning tilsvarende masternivå gjerne med økonomisk-administrative og / eller ledelsesfag i fagkretsen. Realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • God kunnskap om forskningssektoren, finansieringskilder og forskningsrelatert regelverk.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi ønsker oss en person som

 • kan vise til gode resultater fra forskningsadministrativ ledelse, fortrinnsvis innenfor en samfunnsvitenskapelig forskningsorganisasjon.
 • har gode strategiske og analytiske evner og er løsningsorientert.
 • tar ansvar for utvikling av administrasjonens arbeidsområde og tar initiativ til samarbeid og samhandling med den øvrige virksomheten.
 • er strukturert, effektiv og motiverer medarbeiderne til felles innsats.
 • har gode kommunikasjonsevner og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø.

Fafo er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, «hull i CVen», etnisk eller nasjonal bakgrunn. Søknad med CV sendes på e-post til Franck Sommerlyst () innen 25. mai. Hvis du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med daglig leder, Tone Fløtten.

Fafo er et av Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige institutter. Vi har spesialisert oss på studier av organisert arbeidsliv og velferdspolitikk, nasjonalt og internasjonalt. Våre oppdragsgivere er offentlige institusjoner, partene i arbeidslivet, frivillige organisasjoner, Forskningsrådet, EU og utenlandske organisasjoner. Vi legger stor vekt på at forskningen vår skal gjøre en forskjell – for samfunnet og for enkeltpersoner.

Skriv ut: