Fafo søker forskningsleder

Fafo søker en aktiv og engasjert forskningsleder til forskningsgruppa for migrasjon, integrering og kompetanse. Gruppa teller i dag 16 forskere som jobber med temaer som internasjonal migrasjon, utdanning og kompetanse, og innvandreres inkludering og ekskludering fra ulike samfunnsarenaer. Over tid har gruppa utviklet en bred og balansert prosjektportefølje, med en kombinasjon av oppdragsprosjekter og egeninitierte prosjekter med finansiering fra forskningsrådet.
Fafo illustrasjon some

Som forskningsleder vil du få ansvaret for å koordinere og videreutvikle gruppas fagområder, samt lede, utvikle og styrke avdelingens forskere, prosjekter og publiseringer. Du vil inngå i Fafos ledergruppe, som omfatter tre andre forskningsledere, to forskningssjefer, daglig leder samt administrasjonssjef og informasjonssjef. Stillingen rapporterer til daglig leder.

Som forskningsleder får du muligheter og handlingsrom til å styrke et av Fafos sentrale satsningsområder. Temaene gruppas forskere jobber med, vies stor oppmerksomhet i samfunnsdebatten. Du må kunne gi retning og engasjere de ansatte. Dette krever et strategisk blikk og evne til å tenke nytt innen de temaene forskningsgruppa arbeider med. Du har et godt fagnettverk, sterke formidlingsevner og er motivert for å kombinere eget forskningsarbeid med personalledelse av dyktige og engasjerte forskere.

Vi ser etter deg som har samfunnsvitenskapelig bakgrunn og bred forskningserfaring, samt erfaring med prosjektinnhenting, prosjektutvikling og faglig kvalitetssikring. Du må ha utdanning på universitet- eller høgskolenivå, fortrinnsvis med doktorgrad innen samfunnsfag. Lang og relevant erfaring kan i særlige tilfeller kompensere for kravet om doktorgrad. Ledererfaring fra et oppdragsforskningsmiljø er en fordel. Stillingen omfatter 50 prosent ledelse og 50 prosent egen forskningstid.

Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk som arbeidsspråk.

For opplysninger om stillingen, kontakt daglig leder Tone Fløtten på telefon 416 95 724 eller forskningssjef Hanne C. Kavli på telefon 400 67 739.

Søknad med CV sendes innen 1. februar. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt.

Det er viktig for Fafo at vår stab gjenspeiler befolkningen og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi er en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Skriv ut: