Nyheter

Nyheter

Hva vet vi om rusmiddelbruk blant østeuropeiske arbeidsinnvandrere og hvilke konsekvenser det eventuelt kan ha for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene? Dette er hovedspørsmålet i et prosjekt finansiert av Helsedirektoratets tilskuddsordning for Rusmiddelforebygging i Arbeidslivet. Forskere på prosjektet er Line Eldring og Rolf K. Andersen.

06. august 2015

Hva er oppnådd i NORHEDs prosjekter i 2014? Beste praksis og generelle utfordringer skal kartlegges i dette prosjektet, som utføres av Fafo-forsker Tewodros Kebede (bildet) og Svein Erik Stave. Oppdraget, som er gitt av Norad, skal være ferdig i oktober 2015. NORHED er Norges program for kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning, og ble etablert av Norad i 2012.

I 2013 ble det innført regler for å sikre arbeidstakere utleid ut fra bemanningsforetak samme lønns- og arbeidsvilkår som om de hadde blitt ansatt direkte i innleiebedriften. Arbeids- og sosialdepartementet har gitt Fafo oppdraget med å undersøke hvorvidt disse reglene etterleves. Prosjektet skal være ferdig innen utgangen av året. Medarbeidere er Mona Bråten (bildet) og Sissel C. Trygstad, mens Kristin Alsos er prosjektleder.

Syriakrigen raser, og det er lite som minner om de fredelige demonstrasjonene for demokratisk endring som startet konflikten i 2011. Assad-regimet har fortsatt kontroll over de store byene, mens Daesh hovedsakelig kontrollerer tynt befolkede ørkenområder. Krigen krever nå en revurdering av den internasjonal innsatsen, skriver Fafo-forsker Mona Christopheren i en ny artikkel hos IPI Global Observatory.

Fafo-forsker Anne Hatløy er medforfatter på denne artikkelen, som er publisert i International Journal for Equity in Health. Feilernæring hos barn er spesielt utbredt  på landsbygda i Kongo. Målet med denne studien er å finne årsaken til at noen husholdninger klarer å sørge for et godt nok kosthold for barna, mens andre ikke klarer det.

Myanmar og Norge har nylig igangsatt et langsiktig bistandssamarbeid. Fafo-forskerne Kristin Dalen, Svein Erik Stave og Amsale Temesgen har bidratt med grunnlagsdata for å beskrive dagens sosiøkonomiske situasjon i landet. Studien ble gjennomført på oppdrag fra Evalueringsavdelingen i Norad.

<<  177 178 179 180 181 [182183 184 185 186  >>