Nyheter
Bokkapittel om overgangen fra yrkesutdanning til arbeidsliv

02. september 2015

Fafo-forskerne Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder har sammen med Asgeir Skålholt ved NIFU skrevet om overgangen fra en yrkesfaglig utdanning til arbeidsmarkedet eller videre utdanning. Kapitlet er publisert i boka Working and Learning in Times of Uncertainty, som er utgitt av Sense Publishers.