Følgestudie av norske barn av innvandrere

Prosjektet tar sikte på å studere intergenerasjonstilpasning og sosial mobilitet blant barn av innvandrere og deres majoritetsfeller i Norge.

Children of Immigrants Longitudinal Study (CILS-NOR) i Norge har som mål å studere intergenerasjonell tilpasning og sosial mobilitet blant barn av innvandrere og deres majoritetsfeller i Norge, og å utvikle en empirisk og teoretisk forståelse av årsakssammenhengen mellom strukturelle, sosiale og kulturelle dimensjoner ved integrering.

CILS-designet representerer de mest omfattende, standardiserte panelstudiene om intergenerasjonell integrering av barn av innvandrere, og har blitt eller blir implementert i USA, Storbritannia, Nederland, Belgia, Tyskland, Sverige og Spania.

Forskere som er involvert i CILS-studier i hvert av disse landene vil ta del i et samarbeidsnettverk for å fremme komparativ forskning og perspektiver, og gir ikke bare en standardisert metodikk, men også et analytisk rammeverk for å studere tilpasning og sosial mobilitet blant barn av innvandrere i et komparativt perspektiv.

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Rogstad

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2014
  • Avsluttes:
    desember 2022

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd

Bærekraftsmål