Følgestudie av Kirkens Bymisjons TV-aksjonstiltak

Fafo skal følgeevaluere tiltak som Kirkens Bymisjon gjennomfører i 2019-2022, finansiert med midler fra TV-aksjonen 2018.

Prosjektledelse

Ragna Lillevik

Prosjektdeltaker(e)

Lise Lien
Ragna Lillevik

Oppdragsgiver(e)

Kirkens Bymisjon

Prosjektperiode

januar 2019
desember 2022