Aktive prosjekter

Kinas nasjonale innsats for å oppnå bærekraftsmålene

Fafo skal se på Kinas nasjonale innsats for å implementere Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål. Vi konsentrerer oss om to temaområder: Innovasjonsdrevet utviklingsstrategi, og politisk organisering og reform knyttet til utviklingsmål. Oppdraget inkluderer to temarapporter, og Fafo vil være vertskap for et åpent arrangement om Kina og bærekraftsmålene.

Prosjektledelse

Svein Erik Stave

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

Forskningstema

Kina

Prosjektperiode

oktober 2018
desember 2021