Aktive prosjekter

Klima- og miljøutfordringer i NNNs område

NNN ønsker en gjennomgang av miljø- og klimautfordringer i dere bransjer.

Prosjektledelse

Anne Mette Ødegård

Prosjektdeltaker(e)

Anne Mette Ødegård

Oppdragsgiver(e)

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Prosjektperiode

april 2020
april 2021