Aktive prosjekter

Najonal korrespondent til Eurofound

Fafo skal på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet være nasjonal rapportør for Norge om temaene arbeidslivsrelasjoner og omstillinger til Eurofoundation. Oppgaven vil utføres i samarbeid med STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt), som vil ha hovedansvaret for rapportering på arbeidsmiljøområdet.

Prosjektledelse

Kristin Alsos

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

mars 2018
februar 2022