Aktive prosjekter

Randomizing Speed School II: Identifying a mechanism for boosting the transfer of children, especially girls, to lower secondary education

Prosjektet fokuserer på en sentral utfordring for utdanningssektoren i Sahel-regionen, nemlig overgangen fra barne- til ungdomsskolenivå, og spesielt for jenter.

Prosjektet skal forbedre en lavkostnadsmekanisme for å reintrodusere elever som har falt fra i barneskolen til utdanning på ungdomsskolenivå. Prosjektet dekker landene Mali, Niger og Burkina Faso.

Partnere er Strømmestiftelsen (som har prosjektledelsen), Fafo, Université Abdou Moumouni, Niger, GRAADECOM, Mali, ATPF, Niger og ONEN, Niger.

Prosjektledelse

Anne Kielland

Prosjektdeltaker(e)

Anne Kielland

Eksterne forskere

Strømmestiftelsen v/Anne Breivik, prosjektledelse
Université Abdou Moumouni, Niger

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd, Norad og Innovasjon Norge

Forskningstema

Global utdanning

Prosjektperiode

desember 2016
desember 2021