Najonal korrespondent til Eurofound

Fafo skal på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet være nasjonal rapportør for Norge om temaene arbeidslivsrelasjoner og omstillinger til Eurofoundation.

Oppgaven vil utføres i samarbeid med STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt), som vil ha hovedansvaret for rapportering på arbeidsmiljøområdet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2018
  • Avsluttes:
    februar 2022

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet

Bærekraftsmål