Fullførte prosjekter

ABE-reformen - hvordan påvirker den statlige virksomheter?

Hvordan påvirker ABE-reformen statlige virksomheter? Hvilken betydning har reformen for arbeidshverdagen i virksomhetene?

Regjeringen innførte fra budsjettåret 2015 avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) som en fast del av budsjettarbeidet. Som følge av reformen har statlige etater og virksomheter fått årlige budsjettkutt fra 0,5 til 0,8 prosent. Kuttene er ment å gi «et desentralt ansvar for å effektivisere og et viktig insentiv for statlige virksomheter og virksomhetsledere til å gjennomføre systematisk effektiviseringsarbeid». I Jeløya-plattformen 2019 viser regjeringen til at offentlig sektor må vise omstillingsevne og -vilje, og at tiltak for å effektivisere og avbyråkratisere offentlig sektor må gjennomføres. I dette prosjektet undersøker vi hvordan et utvalg departementer og underliggende etater håndterer og implementerer regjeringens ABE-reform.


Fafo-utgivelser

Faktaflak
Sigurd Oppegaard og Åsmund Arup Seip
Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt

Fafo-rapport 2019:36
Sigurd Oppegaard, Åsmund Arup Seip og Jørgen Svalund
Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt

Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Prosjektdeltaker(e)

Jørgen Svalund

Oppdragsgiver(e)

LO Stat

Prosjektperiode

juni 2019
desember 2019