Fullførte prosjekter

Analyse av aktivitetsrapporteringen 2006

Fafo skal analysere og oppsummere skoleeieres rapportering.

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen
Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Prosjektperiode

januar 2006
juni 2007