Fullførte prosjekter

Childhoods 2005

Prosjektledelse

Anne Hatløy

Prosjektdeltaker(e)

Anne Hatløy

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

Childwatch International

Prosjektperiode

oktober 2004
desember 2005