Fullførte prosjekter

Den norske samarbeidsmodellen Gilde som case

Formålet med prosjektet er på få frem nyttig og operativ kunnskap til bruk i partsbasert samarbeid i andre selskaper som står foran eller er oppe i omstillingsprosesser.

Prosjektledelse

Rolf K. Andersen

Prosjektdeltaker(e)

Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

NNN - Nortura Eggprodukter

LO

Norsk Nærings- og nytelsesmiddel-

Prosjektperiode

januar 2007
oktober 2008