Fullførte prosjekter

Evaluering av barneverntjenesten i Oslo

Prosjektdeltaker(e)

Arne Backer Grønningsæter

Eksterne forskere

Arne Backer Grønningsæter

Oppdragsgiver(e)

Barne, likestillings- og inkluderingsdep.

Prosjektperiode

august 2004
februar 2007