Fullførte prosjekter

Fleksibelt arbeid

I dette prosjektet skal Fafo levere en rapport til det tsjekkiske instituttet RILSA om fleksibelt arbeid i Norge. Rapporten skal brukes inn i et komparativt prosjekt om tematikken, som RILSA har for det tsjekkiske arbeids- og sosialdepartementet.

Prosjektledelse

Kristin Alsos

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Alsos

Oppdragsgiver(e)

Research Institute for Labour and Social Affairs (RILSA)

Prosjektperiode

desember 2018
juni 2019