Fullførte prosjekter

HMS-tilstanden i Norge 2007

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge HMS-statusen på ulike områder og å dokumentere endringer i forhold til 2001-undersøkelsen. prosjektet skal utvikle kunnskap som gir grunnlag for å forbedre arbeidsmiljøet - både gjennom endringer, tiltak og opplæring.

Prosjektledelse

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten
Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

2006