Fullførte prosjekter

HMS-tilstanden i Norge 2007

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge HMS-statusen på ulike områder og å dokumentere endringer i forhold til 2001-undersøkelsen. prosjektet skal utvikle kunnskap som gir grunnlag for å forbedre arbeidsmiljøet - både gjennom endringer, tiltak og opplæring.

Prosjektleder

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

januar 2006
mai 2014
81296