Kommunenes bruk av private tjenester

Kommunenes bruk av private tjenester - med barnevernstjenesten som case.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:40
Hanne Bogen og Arne Backer Grønningsæter

Prosjektdeltaker(e)

Arne Backer Grønningsæter

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

2013