Fullførte prosjekter

KS - Lokale særavtaler

Prosjektet skal kartlegge omfanget av og innholdet i lokale særavtaler i kommunal sektor, med hovedvekt på særavtaler som ikke er hjemlet i sentrale særavtaler.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:02
Kristin Alsos og Kristine Nergaard

Prosjektledelse

Kristin Alsos

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Alsos
Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

KS

Prosjektperiode

juni 2017
februar 2018