Fullførte prosjekter

Mellom grasrot og anbudsregime

Prosjektet skal undersøke hvordan ideelle virksomheter håndterer og påvirkes av anbudsprosesser.

Prosjektledelse

Inger Marie Hagen

Prosjektdeltaker(e)

Inger Marie Hagen
Nerina Weiss

Oppdragsgiver(e)

Virke

Prosjektperiode

mai 2019
oktober 2019