Mellom grasrot og anbudsregime

Prosjektet skal undersøke hvordan ideelle virksomheter håndterer og påvirkes av anbudsprosesser.

Prosjektledelse

Inger Marie Hagen

Prosjektdeltaker(e)

Nerina Weiss

Oppdragsgiver(e)

Virke

Prosjektperiode

mai 2019
oktober 2019