Fullførte prosjekter

Omstilling i norsk luftfart

Vurdere dagens organisering av arbeidsmarkedet innenfor luftfarten, og om det evt. er noen sammenheng mellom organiseringen og den uroen man har sett i næringen. Prosjektet skal også gi synspunkter på om organiseringen av arbeidsmarkedet byr på spesi elle utfordringer i forbindelse med omstillingen luftfarten for tiden er inne i, jf. fremvekst av nye lavprisselskap som utfordrer de etablerte.

Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Prosjektdeltaker(e)

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Samferdselsdepartementet

Prosjektperiode

januar 2007
mai 2007