Fullførte prosjekter

Opplæring om introduksjonsprogram - notat

Prosjektet er en oppfølging av større evalueringer av introduksjonsprogram for flyktninger og innvandrere. Det skal utarbeides en oppsummering av funn fra evalueringene med henvisninger til ordninger i andre land.

Prosjektledelse

Hanne Cecilie Kavli

Prosjektdeltaker(e)

Hanne Cecilie Kavli

Oppdragsgiver(e)

UDI - Integreringsavdelingen

Prosjektperiode

2003