Fullførte prosjekter

Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering - en kartlegging av rekrutteringspraksis i virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket

Prosjektet, som utføres på oppdrag av IMDi, handler om rekruttering til offentlig sektor.

Mer konkret ser vi på rekrutteringspraksis i fem virksomheter, som har til felles at de er en del av det statlige mangfoldsnettverket. Gjennom å se på innstillingsprotokoller, intervjuer og å følge jobbintervjuer får vi innblikk i hva som gjøres, hvorfor og med hvilke utfall.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:01
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Rekrutteringspraksis blant virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket

Prosjektdeltaker(e)

Mathilde Bjørnset

Oppdragsgiver(e)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Prosjektperiode

januar 2017
desember 2017