Fullførte prosjekter

Saman om - Heltid - deltid

Prosjektledelse

Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

Kommunal- og moderniseringsdep.

Prosjektperiode

mai 2014
mai 2014
81852