Fullførte prosjekter

Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken

Oppdragsgiver(e)

Husbanken Region Midt-Norge

Prosjektperiode

mai 2014
mai 2014
81760