Fullførte prosjekter

Sosiale og økonomiske forhold i Burma

Prosjektledelse

Kristin Dalen

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

Prosjektperiode

2006