Fullførte prosjekter

Standard for likestilling i arbeidslivet

Det skal utarbeides en norsk standard for likestilling og etnisk mangfold i arbeidslivet, som vil danne grunnlag for en nasjonal sertifisering av likestilte virksomheter.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:38
Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Et forprosjekt på Agder

Prosjektledelse

Ragnhild Steen Jensen

Eksterne forskere

Ragnhild Steen Jensen

Oppdragsgiver(e)

Vest-Agder fylkeskommune

Prosjektperiode

oktober 2013
desember 2015