Fullførte prosjekter

Syria – levekår for palestinske flyktninger i leirer

Prosjektet skal kartlegge levekår blant palestinske flyktninger som lever i leire eller leirlignende områder i Syria. En slik studie er ønsket av palestinske myndigheter for å komplettere de data man har om levekår for flyktninger som lever i de ulik e vertslandene i Midtøsten. Studien skal gjennomføres i felt av PCBS i Damaskus etter design av en tidligere leirstudie i Libanon og i Jordan.

Prosjektledelse

Åge Arild Tiltnes

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

Prosjektperiode

mai 2002
mai 2014
70649