Fullførte prosjekter

Undersøkelse om lærlinger i NAVO-området

Det skal gjennomføres en kartlegging av omfanget av og erfaringene med lærlingeordningen i NAVOs medlemsbedrifter. I første omgang skal det gjennomføres en web-basert spørreundersøkelse. Foreløpige resultater skal presenteres i en serie workshops og seminarer som NAVO arrangerer våren 2007. Senere (i løpet av 2007) skal resultatene publiseres i Fafo rapport.

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen
Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Prosjektperiode

januar 2007
desember 2007