Opplæring om introduksjonsprogram - notat

Prosjektet er en oppfølging av større evalueringer av introduksjonsprogram for flyktninger og innvandrere. Det skal utarbeides en oppsummering av funn fra evalueringene med henvisninger til ordninger i andre land.

Forskere

Oppdragsgiver

  • UDI - Integreringsavdelingen