Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Barnefattigdom og sosial deltakelse

Tone Fløtten og Hanne Cecilie Kavli

Tone Fløtten Barnefattigdom Gyldendal akademisk 2009

Les mer / Read more

Forskningstema: Levekår og fattigdom Arbeidslivsintegrering Religiøst og kulturelt mangfold

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli, Tone Fløtten

Barnefattigdom og sosial deltakelse