Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Introduksjon i Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge

Beret Bråten

Beret Bråten og Cecilie Thun (red) Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge Akademika 2013

Forskere på Fafo: Beret Bråten

Introduksjon i Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge