Eksterne rapporter

Rapportsøk

Cecilie Aagestad, Per Schanche, Leif Moland

Organisering, kompetanse og heltidskultur – i kommunale helse- og omsorgstjenester
En kunnskapsoppsummering , 2021

Kristin Alsos and Jon Erik Dølvik (eds)

The future of work in the Nordic countries
Opportunities and challenges for the Nordic working life models , 2021

Kåre H. Skollerud, Guri Natalie Jordbakke, Tor-Olav Nævestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen

På oppdrag - Rumenske og bulgarske langtransportsjåfører i Norge , 2020

Tuomo Alasoini, Tomas Berglund, ,Anna Hedenus, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Stine Rasmussen, Johan Røed Steen, Pekka Varje

Digital Transformations of Traditional Work in the Nordic Countries , 2020

Tone Fløtten & Roy A. Nielsen

Barnefattigdom – en kunnskapsoppsummering
Vedlegg til Like muligheter i oppveksten. Regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier , 2020

Marianne Jenum Hotvedt, Natalie Videbæk Munkholm, Dagný Aradóttir Pind, Annamaria Westregård, Marjo Ylhäinen and Kristin Alsos

The future of Nordic labour law
Facing the challenges of changing labour relations , 2020

Tewodros Aragie Kebede, Svein Erik Stave, Maha Kattaa

Rapid assessment of the impacts of COVID-19 on vulnerable populations and small-scale enterprises in Iraq
Report from the initiative on Assessing Impacts of COVID-19 on Labour Markets in Arab States , 2020

Tewodros Aragie Kebede, Svein Erik Stave, Maha Kattaa, and Michaela Prokop

Impact of the COVID-19 pandemic on enterprises in Jordan , 2020

Tewodros Aragie Kebede, Svein Erik Stave & Maha Kattaa

Facing Double Crises
Rapid assessment of the impact of COVID -19 on vulnerable workers in Jordan , 2020
<<  1 [23 4 5 6  >>