Eksterne rapporter

Rapportsøk

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

Kristine Nergaard

Norway

Lise Lien og Terje Olsen

Ny karriere eller ny barriere?
Arbeidsdimensjonen ved soning

Trygve Gulbrandsen og Ragnhild Steen Jensen

Velferdstiltak i private bedrifter. En litteraturgjennomgang

Tewodros Aragie Kebede, Svein Erik Stave, Maha Kattaa

Rapid assessment of the impacts of COVID-19 on vulnerable populations and small-scale enterprises in Iraq
Report from the initiative on Assessing Impacts of COVID-19 on Labour Markets in Arab States

Elisabeth Backe-Hansen, Ellisiv Bakketeig, Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter

Siste utvei: Institusjonsplassering?
Betydningen av barnevernsreformen fra 2004 for institusjonstilbudet
<<  1 [23 4 5 6  >>