Fafo-notater

Rapportsøk

Funksjonshemming og arbeidsliv i tre bransjer. Sysselsettingsmuligheter og funksjonshemmende barrierer i byggebransjen, IKT-bransjen og helsesektoren

Tone Alm Andreassen, Hilde Haualand og Steinar Widding

Fafo-notat 2007:22

Publikasjonen er utgitt hos AFI

Hensikten med dette prosjektet har vært å studere hvordan teknologi og offentlig politikk under ulike bransjemessige forhold påvirker arbeidsgiveres valg, og funksjons­hemmedes muligheter for deltakelse i arbeidsmarkedet. Spørsmålet som stilles er hvilke barrierer som stenger ute eller støter ut mennesker med funksjonsnedsettelser, og hvilke som bidrar til innlemmelse og inkludering. Fafo-forsker Hilde Haualand har skrevet kapitlet om IKT-bransjen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Fafo og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), og er finansiert av Velferdsprogrammet i Norges Forskningsråd.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 10042