Fafo-notater

Rapportsøk

Norsk Baltikum-politikk: Utfordringer, muligheter og perspektiver
Rapport fra seminar på Fafo 5. november 1997

Aadne Aasland og Knut Magne Sundal (red.)

Fafo-notat 1998:01

Last ned nettutgave

Den 5. november 1997 arrangerte Utenriksdepartementet et seminar om norsk Baltikum-politikk i samarbeid med Forskningsstiftelsen Fafo og en programkomite bestående av representanter fra Nor-Lat BA, Kommunenes Sentralforbund og Fafo. Seminaret fant sted på en tid med et høyt norsk aktivitetsnivå i forhold til de baltiske land og bekreftet Norges og Utenriksdepartementets økte engasjement i regionen.

Utgitt: 1998 Id-nr.: 895