Publikasjoner

Rapportsøk

Obligatory programmes for newcomers – empowerment or intrusion?
Paper for the Sixth International Metropolis Conference, Rotterdam, 26-30 November 2001

Anne Britt Djuve

Andre utgivelser 2001

Utgitt: 2001 Id-nr.: 00003