logo fafo 194x64

Jon Rogstad med innlegg på inkluderingsdugnaden

18.06.18

«Klamme håndtrykk og flakkende blikk – hva vektlegger arbeidsgivere ved ansettelser?» Det skal Fafos Jon Rogstad snakke om under oppstartskonferansen for inkluderingsdugnaden den 20. juni. Den ble lansert i Jeløya-plattformen. Målet er å få flere av de som står utenfor arbeidslivet over i ordinære jobber.

Hva betyr kommersiell velferd?

15.06.18

De siste tiårene har kommersielle leverandører av velferdstjenester fått økende betydning. Dette har reist spørsmål om superprofitt og om myndighetenes mulighet til å styre private aktører. Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse skal, på oppdrag fra LO, kartlegge betydningen av om tjenestene utføres i offentlig eller privat regi. Det inkluderer også jobbsikkerhet og arbeidsvilkår.

Vi vet for lite om fagarbeidernes betydning

14.06.18

Johan Røed Steen har skrevet en artikkel i fagbladet Forskningspolitikk. Han etterlyser kunnskap om fagarbeidernes betydning for innovasjonsarbeidet i næringslivet. Fag- og yrkesopplæringen er sjelden tema innenfor forskning eller politikk på dette området, skriver Røed Steen.

Offentlige anbud og bemanning i el-bedrifter

13.06.18

Mer enn halvparten av el-bedriftene har vært direkte involvert i offentlige anbud de siste to årene. Rolf K. Andersen og Mona Bråten har undersøkt hvordan el-bedrifter bemanner slike prosjekter. Rapporten bygger på spørreundersøkelser blant bedriftsledere og tillitsvalgte, samt casestudier av noen utvalgte offentlige prosjekter. Oppdragsgiver er EL og IT Forbundet.

Nordiske arbeidslivsforskere møtes i Oslo

13.06.18

Fafo og Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet samlet 300 nordiske arbeidslivsforskere til Nordic Work Life Conference, fra 13. til 15. juni. Raske endringer, ny teknologi og et enda mer globalisert arbeidsliv var noen av overskriftene for konferansen.

Fafo-frokost om arbeidsvilkår og FNs bærekraftsmål

12.06.18

Den 12. juni reiste vi spørsmålet om hvordan man kan koble økonomisk vekst med anstendig arbeid og mindre ulikhet. Frokosten ble arrangert i samarbeid med FN-sambandet. Målet var å belyse hvilke muligheter og utfordringer FNs bærekraftsmål kan skape for arbeidstakere i ulike deler av verden. 

Hvordan holde sykefraværet nede

12.06.18

Både renhold og sykehjem er bransjer med generelt høyt sykefravær. I denne rapporten ser vi nærmere på hvordan det lave sykefraværet i noen virksomheter forklares av ledelse og ansatte. Studien, som er laget av Lise Lien og Hanne Bogen, dreier seg om fravær som kan hindres gjennom endrede holdninger og økt kunnskap om arbeid og helse. Den baseres på 70 kvalitative intervjuer.

Arbeidstakermedvirkning under press

11.06.18

Det har blitt et mer anstrengt samarbeidsklima og press på HMS-standarder de seinere åra. Det er en av konklusjonene i en en rapport om arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser. Den er utgitt hos IRIS, mens Mona Bråten og Rolf Andersen (bildet) fra Fafo er medforfattere.

Minstelønnsreguleringer i Nord-Europa

07.06.18

Lønnsforskjellene har økt de siste tiårene. Elin Svarstad og Johannes Oldervoll har sett på hva slags reguleringer som finnes i de nordiske landene for å begrense lavlønnskonkurransen. I tillegg beskriver de minstelønnsreguleringer i andre europeiske land. Prosjektet er finansiert av LO.

Vil vi få nok i pensjon?

07.06.18

Pensjonsreformen har pågått siden 2004. Den omfatter folketrygden, tjenestepensjoner og avtalefestet pensjon (AFP). I denne rapporten vurderer Jon M. Hippe, Henrik Hammer og Hans Gunnar Vøien virkningene i privat sektor, inkludert nivået på framtidige pensjoner. Den viser blant annet at yngre årskull må jobbe i fire år mer for å få like god pensjon som generasjonene før dem.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi