logo fafo 194x64

Renholdsbransjen sett nedenfra

16.08.18

I 2011 ble deler av renholdsoverenskomsten allmenngjort, og året etter ble det innført en godkjenningsordning i bransjen. Tiltakene var ment å skulle rydde opp i en bransje med flere useriøse aktører. Men har tiltakene hatt betydning for lønns- og arbeidsvilkårene? Bildet som tegnes i denne rapporten er ikke entydig: tidspresset er fortsatt en utfordring, mens lønnsutviklingen gir grunn til optimisme.

Bilder fra Fafo-båten 2018

16.08.18

Fafo er i Arendal onsdag 15 og torsdag 16. august. På Fafo-båten gjennomfører vi 27 arrangementer under Arendalsuka. Og våre fotografer dokumentere noe av det som skjer i et album på Facebook. Lik og del! På bildet ser vi Zeshan Shakar og Navjot Sandhu.

Foreldreveiledning med ICDP

15.08.18

Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnseth har evaluert et forsøk med foreldreveiledning rettet mot foreldre som var bekymret for sine ungdommer. Evalueringen underbygger behovet for å utvikle et tilbud om støtte til ungdomsforeldre, og erfaringene fra dette forsøket viser at gruppeveiledning basert på ICDP kan være et fruktbart utgangspunkt.

Praksisperioder i yrkesutdanningen

15.08.18

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder har skrevet et kapittel om bruk av praksisperioder i yrkesutdanningen i Norge etter innføringen av Kunnskapsløftet i 2006. Deres bidrag inngår i antologien Integration of Vocational Education and Training Experiences, utgitt hos Springer.

Kollektive forhandlinger i Nord-Europa under press

14.08.18

I et nytt notat ser Jon Erik Dølvik (bildet) og Paul Marginson på drivere for endring i kollektive forhandlinger og lønnsregulering i Tyskland, fire nordiske land og UK. I lys av forsterket konkurranse mellom nordeuropeiske land og mobilitet mellom land i Øst- og Nord-Europa, analyseres endringer i samordning på tvers av bransjer, samspill mellom forhandlingsnivåer og lønnsgolvregulering.

Kurderne

13.08.18

Nerina Weiss har skrevet to kapitler i antologien The Kurds. An Encyclopedia of Life, Culture, and Society (red. S. Maisel), utgitt på ABC-CLIO. Nerinas bidrag er «Social Organization and Family Life», og «Gender Roles».

EVU i offentlig sektor

06.07.18

Åsmund Arup Seip skal på oppdrag fra Kompetanse Norge se på tariffbaserte ordninger som stimulerer til deltakelse i etter- og videreutdanning. Han vil undersøke et utvalg tariffavtaler som omfatter stat, kommune, Oslo kommune og helseforetakene, og ordninger etablert av et utvalg arbeidstakerorganisasjoner.

Fleksibel arbeidstid

04.07.18

Hvor mange arbeidstakere har fleksitid og mulighet til å jobbe hjemmefra? En ny rapport tar for seg ordninger i norsk arbeidsliv som sikrer at arbeidstakere kan påvirke sin egen arbeidstid. Forfatterne ser på hva som kjennetegner ordningene, om de er regulert i tariffavtaler, når de brukes, og hvorfor arbeidsgivere ønsker å ha dem – eller ikke. Arbeids- og sosialdepartementet har vært oppdragsgiver.

Norsk Sykepleierforbunds tjenester

03.07.18

Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad har sett på hvordan NSF best kan yte tjenester til sine medlemmer og tillitsvalgte. De finner at både medlemmer og tillitsvalgte er engasjert i samfunnspolitiske spørsmål og at de ofte benytter seg av støtteapparatet organisasjonen har bygget opp.

Studieforbundenes bredde og betydning

28.06.18

Niri Talberg skal på oppdrag fra Voksenopplæringsforbundet vurdere betydningen av studieforbundene. Undervisningen kan føre til både formell og uformell kompetanse. I dette prosjektet skal det blant annet undersøkes hva slags nytte deltakerne har hatt av tilbudet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi